திவ்ய ப்ரபந்தம்  

அதுல்ய வித்யா

திவ்யதேச எண் திவ்யதேசம் மொத்த பாசுரங்கள்
1 ஸ்ரீரங்கம்
ஸ்ரீரங்கம்
247
2 திருக்கோழி
உறையூர்
2
3 திருக்கரம்பனூர்
உத்தமர்கோவில்
1
4 திருவெள்ளறை
திருவெள்ளறை (ஶ்வேதகிரி)
24
5 திருஅன்பில்
அன்பில்
1
6 திருப்பேர்நகர்
கோவிலடி
33
7 திருக்கண்டியூர்
கண்டியூர்
1
8 திருக்கூடலூர்
ஆடுதுறை பெருமாள் கோவில்
10
9 திருக்கவித்தலம்
கபிஸ்தலம்
1
10 திருப்புள்ளம்பூதங்குடி
புள்ளம்பூதங்குடி
10
11 திருஆதனூர்
ஆதனூர்
1
12 திருக்குடந்தை
கும்பகோணம்
51
13 திருவிண்ணகர்
ஒப்பிலியப்பன் கோவில்
47
14 திருநறையூர்
நாச்சியார் கோவில்
111
15 திருச்சேறை
திருச்சேறை
13
16 திருக்கண்ணமங்கை
திருக்கண்ணமங்கை
14
17 திருக்கண்ணபுரம்
திருக்கண்ணபுரம்
129
18 திருக்கண்ணங்குடி
திருக்கண்ணங்குடி
10
19 திருநாகை
நாகப்பட்டினம்
10
20 தஞ்சை மாமணிக்கோவில்
தஞ்சாவூர்
5
21 நந்திபுரவிண்ணகரம்
நாதன்கோவில்
10
22 திருவெள்ளியங்குடி
திருவெள்ளியங்குடி
10
23 திருவழுந்துர்
தேரழுந்தூர்
45
24 திருசிறுபுலியூர்
சிறுபுலியூர்
10
25 திருத்தலைச்சங்கநாண்மதியம்
தலைச்சங்காடு
2
26 திருஇந்தளூர்
மயிலாடுதுறை
11
27 திருகாவளம்பாடி
திருநாங்கூர்
10
28 திருக்காழிச்சீராம விண்ணகரம்
சீர்காழி
10
29 திருஅரிமேயவிண்ணகரம்
திருநாங்கூர்
10
30 திருவண்புருஷோத்தமம்
திருநாங்கூர்
10
31 திருசெம்பொன் செய்கோயில்
திருநாங்கூர்
10
32 திருமணிமாடக் கோயில்
திருநாங்கூர்
12
33 வைகுந்தவிண்ணகரம்
திருநாங்கூர்
10
34 திருவாலி திருநகரி
திருவாலி திருநகரி
42
35 திருத்தேவனார்தொகை
கீழச்சாலை
10
36 திருத்தெற்றியம்பலம்
திருநாங்கூர்
10
37 திருமணிக்கூடம்
திருநாங்கூர்
10
38 திருவெள்ளக்குளம்
திருநாங்கூர் - அண்ணன்கோயில்
10
39 திருப்பார்த்தன்பள்ளி
திருநாங்கூர்
10
40 திருச்சித்ரகூடம்
சிதம்பரம்
32
41 திருவஹீந்த்ரபுரம்
திருவஹீந்த்ரபுரம் - திருஅயிந்தை
10
42 திருக்கோவலூர்
திருக்கோவிலூர்
21
43 திருக்கச்சி
அத்திகிரி - காஞ்சீபுரம்
7
44 அஷ்டபுயகரம்
காஞ்சீபுரம்
12
45 திருத்தண்கா
தூப்புல்
3
46 திருவேளுக்கை
காஞ்சீபுரம்
4
47 திருநீரகம்
காஞ்சீபுரம்
1
48 திருப்பாடகம்
காஞ்சீபுரம்
6
49 நிலாத்திங்கள் துண்டம்
காஞ்சீபுரம்
1
50 திருஊரகம்
காஞ்சீபுரம்
6
51 திருவெஃகா
காஞ்சீபுரம்
15
52 திருக்காரகம்
காஞ்சீபுரம்
1
53 திருக்கார்வானம்
காஞ்சீபுரம்
1
54 திருக்கள்வனூர்
காஞ்சீபுரம்
1
55 பவளவண்ணம்
காஞ்சீபுரம்
1
56 பரமேஸ்வரவிண்ணகரம்
காஞ்சீபுரம்
10
57 திருப்புட்குழி
திருப்புட்குழி
2
58 திருநின்றவூர்
தின்னனூர்
2
59 திருஎவ்வுள்
திருவள்ளூர்
12
60 திருவல்லிக்கேணி
திருவல்லிக்கேணி
12
61 திருநீர்மலை
திருநீர்மலை - தோயாத்ரி
20
62 திருஇடவெந்தை
திருவிடந்தை
13
63 திருக்கடல்மல்லை
மஹாபலிபுரம்
27
64 திருக்கடிகை
சோளிங்கர்
4
65 திருநாவாய்
திருநாவாய்
13
66 திருவித்துவக்கோடு
திருவித்துவக்கோடு
10
67 திருக்காட்கரை
திருக்காட்கரை
11
68 திருமூழிக்களம்
திருமூழிக்களம்
14
69 திருவல்லவாழ்
திருவல்லா
22
70 திருக்கடித்தானம்
திருக்கடித்தானம்
11
71 திருச்செங்குன்றூர்
திருச்செங்குன்றூர்
11
72 திருப்புலியூர்
குட்டநாடு
12
73 திருவாறன்விளை
ஆரமுளா
11
74 திருவண்வண்டூர்
திருவண்வண்டூர்
11
75 திருவனந்தபுரம்
திருவனந்தபுரம்
11
76 திருவாட்டாறு
திருவாட்டாறு
11
77 திருவண்பரிசாரம்
திருப்பதிசாரம்
1
78 திருக்குறுங்குடி
திருக்குறுங்குடி
40
79 திருவரமங்கை
நாங்குநேரி, வானமாமலை
11
80 ஸ்ரீவைகுண்டம் (நவதிருப்பதி)
ஸ்ரீவைகுண்டம்
2
81 திருவரகுணமங்கை (நவதிருப்பதி)
நத்தம்
1
82 திருப்புளிங்குடி (நவதிருப்பதி)
திருப்புளிங்குடி
12
83 திருத்தொலைவில்லி மங்கலம் (நவதிருப்பதி)
இரட்டை திருப்பதி
11
84 திருக்குளந்தை (நவதிருப்பதி)
பெருங்குளம்
1
85 திருக்கோளுர் (நவதிருப்பதி)
திருக்கோளுர்
12
86 தென்திருப்பேரை (நவதிருப்பதி)
தென்திருப்பேரை
11
87 திருக்குருகூர் (நவதிருப்பதி)
ஆழ்வார் திருநகரி
11
88 திருவில்லிபுத்தூர்
ஸ்ரீவில்லிப்புத்துர்
2
89 திருத்தங்கல்
திருத்தண்கால்
5
90 திருக்கூடல்
கூடல்அழகர்
2
91 திருமாலிருஞ்சோலை
அழகர்கோயில்
128
92 திருமோகூர்
திருமோகூர்
12
93 திருகோஷ்டியூர்
திருகோஷ்டியூர்
39
94 திருப்புல்லாணி
திருப்புல்லாணி
21
95 திருமெய்யம்
திருமெய்யம்
9
96 திரு அயோத்தி
அயோதியா
13
97 நைமிசாரண்யம்
நைமிசாரண்யம்
10
98 திருப்பிரிதி
ஜோஷிமட்
12
99 கண்டமென்னும் கடிநகர்
தேவப்ரயாக்
11
100 திருவதரி
பத்ரிநாத்
22
101 சாளக்கிராமம்
முக்திநாத்
12
102 வடமதுரை
மதுரா
50
103 திருஆய்ப்பாடி
கோகுலம்
22
104 துவாரகை
துவாரகா
13
105 சிங்கவேள் குன்றம்
அஹோபிலம்
10
106 திருவேங்கடம்
திருமலை, திருப்பதி
202
107 திருப்பாற்கடல்
பாற்கடல்
52
108 பரமபதம்
திருநாடு
49
மொத்தம் 2154