திவ்ய ப்ரபந்தம்  

அதுல்ய வித்யா

மாநிலம் திவ்யதேச எண்ணிக்கை பாசுரங்கள் எண்ணிக்கை
தமிழ் நாடு 84 1539
கேரளம் 11 137
உத்தராகண்ட் 3 45
உத்தரபிரதேசம் 4 95
விண்ணுலகம் 2 101
ஆந்திரபிரதேசம் 2 212
குஜராத் 1 13
நேபாளம் 1 12
மொத்தம் 108 2154